Το Boureau Veriftas Certification πιστοποιεί ότι το Σύστημα Διαχείρισης της εταιρείας μας έχει αξιολογηθεί και καλύπτει τις απαιτήσεις του πρότυπου διαχείρισης συστημάτων ISO 9001:2008

Oι πελάτες μας είναι η καλύτερη απόδειξη της ανοδικής μας πορείας και της εγγύησης στην ποιότητα της δουλειάς μας

 


ΔΡΙΤΣΑΣ ΝΤΙΝΟΣ
ΔΡΙΤΣΑ - ΚΑΓΚΛΗ ΑΒΕΕ

Δερβενακίων 1,
Κόρινθος
T.K. 20 100,
Τηλ. 27410 - 27367 & 27410 83918
Φαξ. 27410 - 23852

Email:
dritsasa@otenet.gr

 

 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΙΣΤΗΡΙΟ

Στο πριστήριο λαμβάνει χώρα η κύρια πρίση και κατεργασία των κορμών ξύλου.

Στο τμήμα αυτό υπάρχουν τα μηχανήματα πρίσης και μια σειρά εγκαταστάσεων και συστημάτων, όπως:

Εγκατάσταση παραγωγής πεπιεσμένου αέρα και πνευματικού συστήματος μεταφοράς και αποθήκευσης πριονιδιού και υπολειμμάτων πρίσης.

Τροχιστήριο για τρόχισμα και συντήρηση των πριονο-ελασμάτων και κοπτικών μέσων. Συνεργείο για την επισκευή μηχανημάτων και εγκαταστάσεων. Εγκατάσταση αντιπυρικής προστασίας.

Λειτουργεί τμήμα ξυλουργείου με μηχανήματα κατεργασίας πριστής ξυλείας (πλάνη, ξεχονδριστήρας, τρυπάνι, τριβείο, ραμποτέζα) για την παραγωγή απλών ξύλινων κατασκευών και τυποποιημένης ξυλείας για ειδικές χρήσεις.

ΕΜΠΟΤΙΣΤΗΡΙΟ

Στο εμποτιστήριο λαμβάνει χώρα ο εμποτισμός των ξύλινων στύλων και έχει δυνατότητα εμποτισμού στύλων 70 μ3 ανά οκτάωρο