2741027367, 2741023852 80ο χιλιόμετρο Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου - Θέση Καζάρμα dritsakagklisa@gmail.com
banner image
EMΠΟΤΙΣΤΗΡΙΟ
 
 
 
 
 
Κ. Δρίτσας Μονοπρόσωπη ΑΒΕΕ
ΕμποροΒιομηχανία Ξύλου | Κόρινθος
 
Το εργοστάσιο με τις εγκαταστάσεις του καταλαμβάνει εκταση 100,000 μ2,το πριστήριο εχει δυνατότητα παραγωγης ΑΖΟΒΕ ΤΡΑΒΕΡΣΕΣ 100 μ3 ημερησίως ενώ το εμποτιστήριο εχει δυνατότητα εμποτισμού στυλων 70 μ3 ανα οκτάωρο.
 
 

1. ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΣΤΥΛΩΝ ΔΕΗ - ΟΤΕ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΟΔΟΚΩΝ

3. ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ (ΤΡΑΒΕΡΣΩΝ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 

Email Διοίκησης | dritsakagklisa@gmail.com
Email Λογιστηρίου | dritsasa@otenet.gr
 
 

2741027367 - 2741023852
 
 

Θέση Καζάρμα | Κόρινθος
80ο χιλιόμετρο Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου